Design a site like this with WordPress.com
Započnite

Mjesto spokoja – J. J. Laljek

J. J. Laljek sam upoznala čitajući knjigu Pobjedničko srce, koja je prvi dio trilogije Oaza. Knjiga je izdana samostalno. Ovoga puta, Jasminin trud i rad prepoznat je od izdavača Felix liber koji je izdao njen novi roman po imenu Mjesto spokoja. Glavni likovi ovog romana su Lina i Alex. Oboje su naizgled snažnog karaktera, a …