Design a site like this with WordPress.com
Započnite

Prometejev sin – Jurica Pavičić

On je Gorki Šain, nekadašnji policajac, sada stručnjak za imovinsko – pravne poslove. Pred sam Božić stiže na Škoj, otok na kojem je proveo djetinjstvo i najljepši dio svoje mladosti. Koliko god da mu je tada bio drag, sada ga je mrzio iz dna duše. Zbog određenih događaja u prošlosti morao je odustati od posla …