Design a site like this with WordPress.com
Započnite

Ogledala – Lea Brezar

Lea Brezar je jedna od mojih najdražih domaćih autorica. Iako je više okrenuta ka poeziji, svaki je njen novi prozni uradak prožet ozbiljnim temama na koje Lea želi skrenuti pažnju čitatelja. Problem, osvještavanje istog i način na koji bi se mogao riješiti sastavnice su romana vješto ukalupljene u cjelokupnu priču. “Ogledala” sam pročitala u jednom …