Design a site like this with WordPress.com
Započnite

Rock strana bajke – Marijana Dragičević

“Rock strana bajke” je roman prvijenac bjelovarske autorice Marijane Dragičević. Marijana je ovaj roman počela pisati čekajući obranu diplomskog rada iz arheologije 2015.g. S obzirom da se roman sastoji od nekoliko žanrova, Marijana ga je sama prozvala “garažnim” romanom. Znate ono, garaže služe tome da u njih utrpate manje – više sve osim automobila. Tako …