Design a site like this with WordPress.com
Započnite

Kći trgovca svilom – Dinah Jefferies

“Kći trgovca svilom” treći je roman autorice Dinah Jefferies koji sam pročitala. Prije ovoga, pročitala sam još “Supruga vlasnika plantaže čaja” i “Udovica trgovca draguljima”. Volim stil kojim Dinah piše. Njene knjige me dotaknu na poseban način. U jednakoj mjeri se oduševim i slomim pred događajima koje glavne junakinje proživljavaju. U ovom romanu radnja je …