Design a site like this with WordPress.com
Započnite

Europa je izmislila Cigane – Klaus – Michael Bogdal

Nazivaju ih rođenim lopovima i lažljivcima, đavoljim suputnicima i šumskim ljudima, neukroćenim divljacima i bandom asocijalnih tipova… Oni su pripadnici romskih naroda, ali u knjizi se spominju kao Cigani pa ću i ja koristiti taj naziv. Čim se negdje spomene riječ Cigani, gotovo refleksno se doživljava kao opasnost. U većini slučajeva ljudi ne podnose njihovu …