Design a site like this with WordPress.com
Započnite

Soba 909 – Frane Herenda

Frane Herenda mladi je zadarski pisac. Osim romana Soba 909, objavljen mu je i roman 1202. – križarska opsada Zadra, kao i zbirka pjesama Daleki vrhovi. Osim što piše, Frane je i farmaceut s višegodišnjim iskustvom rada u marketingu i prodaji farmaceutskih i kozmetičkih tvrtki. U prodaju su izašla i njegova dva parfema koja nose …